Del

EUD-udvalget

Formand, direktør Ole Heinager, Next-Uddannelse København
Næstformand, uddannelsesdirektør Morten Emborg, TEC
Forstander Hans Jørgen Møller, Aalborg Handelsskole
Vicedirektør, Else Ravn, SOSU Randers
Uddannelsesdirektør, Janne Hallum, AARHUS TECH
Direktør, Kirsten Holmgaard, Mercantec
Uddannelsesleder, Morten Hougaard, Learnmark
Vicedirektør, Anne Gammelby Lybecker, SDE
Direktør, Jesper Østrup, Roskilde Tekniske Skole
Uddannelsesdirektør, Glenny Hansen, ZBC
Kvalitetschef, Tøger Kyvsgaard, NEXT - Uddannelse København


Udvalgsbetjening: Uddannelseskonsulent Bodil Hoier, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Ansvarsområder for eud-udvalgsmedlemmer

Kvalitet:Tovholder Tøger Kyvsgaard

EUX:
- Talentspor / ekspertniveau og højniveaufag.
Tovholder Morten Emborg. Øvrige medlemmer: Hans Henning Nielsen, Carsten Jacobsen og Annette Lauridsen

Optagelse, UU og Vejledning: Tovholder Mette Tram Pedersen

EUV: Tovholder Mette Tram Pedersen

GF2: Tovholder Annette Lauridsen. Øvrige medlemmer: Hans Henning Nielsen og Lars Vesløv

Overgang fra grundskole til eud:
- Herunder 20-20, eud10, erhvervspraktik, brobygning fra grundskole til eud.
Tovholder Ole Heinager. Øvrige medlemmer: Kirsten Holmgaard, Else Ravn, Carsten Jacobsen og Lars Vesløv

Praktikpladsområdet: Tovholder Morten Emborg

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K