Del

Gymnasieudvalget

Formand: Niels Yde, direktør, Learnmark

Næstformand: Rikke Christoffersen, direktør, Aalborg Handelsskole 

Udvalgsmedlemmer:
Ann Descroix, rektor, ZBC
Dorthe Wang, rektor, Tietgen
Ivar Lykke Ørnby, uddannelsesdirektør, Unord
Jens Christen Hylkjær, vicerektor, Uddannelsescenter Holstebro
Karsten Asmussen, rektor, EUC Nord
Mette Andersen, rektor, IBC
Rikke Palmgren, rektor, TECHCOLLEGE
Vibeke Johnsen, rektor, Unord

Udvalgsbetjening: Ida Rode Hansen, konsulent, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Gymnasieudvalgets deltagelse i eksterne udvalg, grupper m.m.

Kontaktpersoner til DM i teknologi og erhvervscase
Rektor Mette Andersen, IBC International Buisness College

Referencegruppen vedrørende GL’s efteruddannelsesaktivitet (GLE)
Uddannelsesdirektør Ivar Ørnby, Unord

Kontaktudvalg for lærernes efteruddannelse
(i regi af Danske Universiteter, GR, GL og DEG-L i fællesskab)
Uddannelsesdirektør Ivar Ørnby, Unord
Rektor Rikke Palmgren, Aalborg Tekniske Gymnasium

Rådgivende Udvalg for Pædagogikum, Syddansk Universitet
Uddannelsesdirektør Ivar Ørnby, Unord (formand for udvalget)

Styregruppen for brandingklubben
René van Laer, Unord
Martin Rytter, Aalborg Handelsskole

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K