Del

VEU/EUD-udvalget

Formand: Morten Emborg, direktør, TEC

Næstformand: Morten Kaj Hansen, direktør, HANSENBERG

Udvalgsmedlemmer:
Annette E. Lauridsen, direktør, AARHUS TECH
Annette Vilhelmsen, direktør, Tietgen
Allan Kruse, direktør, Svendborg Erhvervsskole & Gymnasier
Flemming Hansen, uddannelsesdirektør, Niels Brock
Glenny Hansen, uddannelsesdirektør, ZBC
Hans Jørgen Møller, forstander, Aalborg Handelsskole
Jesper Østrup, direktør, Roskilde Tekniske Skole
John Vinsbøl, udviklings- og CEU-chef, ZBC
Karin Jespersen, afdelingsleder, EUC Syd
Keld Skovsgaard, uddannelsesdirektør, TECHCOLLEGE
Kim Clausen, afdelingschef, Learnmark Horsens
Kim Tværgaard Larsen, forstander, Tietgen
Kirsten Holmgaard, direktør, Mercantec
Kirsten Jensen, direktør, IBC
Maria Dyhrberg, direktør, SOSU Randers
Michael Clement, VEU-områdeleder, Syddansk Erhvervsskole Odense-Vejle 
Morten Hougaard, uddannelsesleder, Learnmark Horsens 
Peter Thomsen, direktør, AMU Nordjylland
Tanja Bundesen, uddannelsesdirektør, NEXT
Torben Pedersen, direktør, AMU Vest
Vibeke Pakkenberg, områdedirektør, Roskilde Tekniske Skole

Udvalgsbetjening:
Lotte Mollerup, Specialkonsulent – Rådgivning, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

Kommissorium

Under udarbejdelse

VEU/EUD-udvalgets deltagelse i eksterne udvalg, grupper m.m.

VEU-rådet:
Michael Kaas-Andersen, direktør, ZBC 

Referencegrupper:
Én ingang til VEU: 
Michael Kaas-Andersen, direktør, ZBC
Malene Linfos Seifen, administrativ leder, IBC Kurser og Konsulenthus
Lotte Mollerup, Specialkonsulent – Rådgivning, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

VEU-datavarehuset:
Michael Kaas-Andersen, direktør, ZBC
Tina Møller Steenstrup, administrationschef, TECH COLLEGE
Lotte Mollerup, Specialkonsulent – Rådgivning, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier

REU-medlem:
Ole Heinager, direktør, Next - Uddannelse København.
Stedfortræder REU:
Morten Emborg, direktør, TEC

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K