Del

Vision og mission

De danske erhvervsskoler leverer verdens bedste erhvervsrettede uddannelser. Sådan skal det også være i fremtiden.

Det danske samfund har store forventninger til fremtidens arbejdskraft og uddannelsernes kvalitet. Erhvervsskolerne bakker op om ambitionerne og målsætningerne om, at 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse og 50% en videregående uddannelse. De mål kræver et solidt økonomisk grundlag på skolerne. 

Hos Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier vil vi helst tale kvalitet, fremdrift og visioner. Men vi bliver også nødt til at tale økonomi, for det koster penge at leve op til målsætningerne om gode erhvervsuddannelser.

Skolerne ønsker at bidrage konstruktivt til, at skolernes administrative arbejdsgange, it-håndtering, pædagogiske læringsværktøjer mv. bliver så rationelle som mulig. Vi vil nemlig hellere bruge pengene på uddannelsernes kvalitet.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K