Del

Frederikshavns Handelsskole

Direktør Svend Kobberup fra handelsskolen, Frederikshavns Handelsskole, fortæller:

- Vores skole er en skole med merkantile erhvervsuddannelser og et handelsgymnasium. Vores skole er en enhedsskole. Det er nok det mest karakteristiske ved vores skole.- Dertil kommer vores stærke og udlevede værdier: Nærvær, ligeværd og initiativ.

- Vores skole er stærkt forankret i lokalmiljøet – derfor er der tætte relationer mellem elever, uddannelser og erhvervsliv. Vi markedsfører os som det moderne gymnasium. – Derfor har eleverne en almen dannelse funderet i udblik til verden omkring os, tolerance og indsigt i andre kulturer og kendskab til, hvordan virksomheder og økonomi er skruet sammen.

- Derudover tager de med sig en veneration for skolen, lokalsamfundet og de nære sociale relationer, der determinerer lokalsamfundet. Det handler meget om, at vi betyder meget for lokalsamfundet. Og det forpligter. Vi fylder meget – og vi trives.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K