Del

Campus Bornholm

Direktør Inge Prip fortæller:

Campus Bornholm er en kombinationsskole, som samler både erhvervsuddannelser, gymnasiale uddannelser og voksen- og efteruddannelsesaktiviteter. Vi udbyder erhvervsuddannelser inden for hovedområderne Teknologi, Byggeri og Transport, Kontor Handel og Forretningsservice samt Fødevarer, Jordbrug og Oplevelser. Vi deler desuden bygningsfællesskab med uddannelser inden for Omsorg, Sundhed og Pædagogik samt de videregående uddannelser på Bornholm.

I campusfællesskabet og i samarbejde med kommunen og de lokale virksomheder arbejder vi på at have et bredt udbud af uddannelser på Bornholm. Vi bakker op om den enkeltes uddannelsesvalg og bestræber os samtidig på at servicere vores lokale arbejdsmarked.

Med vores nye campusbygning, som blev taget i brug i sommeren 2018, har vi de bedste forudsætninger for at give øens unge og voksne en rigtig god uddannelse.

 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K