Del

Erhvervsgymnasierne hhx/htx

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers arbejde med gymnasierne

Erhvervsskolerne udbyder også de erhvervsgymnasiale uddannelser hhx og htx. I gymnasiereformen fra 2005 blev hhx og htx sidestillet med den almene studentereksamen, stx, så der i alle tre tilfælde er tale om treårige gymnasieuddannelser, der giver studiekompetence til de videregående uddannelser.

Hhx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på merkantile fag.

Htx er en erhvervsrettet gymnasial uddannelse med fokus på teknologi og naturvidenskabelige fag.

Fokus

Her kan du se finde de fokus på Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers hjemmeside, som aktuelt beskæftiger sig med erhvervsgymnasierne:

Gymnasiereform

DM i Teknologi og Erhvervscase

Digital dannelse i gymnasiet

Høringssvar

2019

Høring over udkast til bekendtgørelse om gymnasial supplering samt fire nye læreplaner 

2018

07.11.2018 DEG-B Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelser 

07.11.2018 DEG-L Høring over udkast til bekendtgørelse om optagelse på de gymnasiale uddannelser og om kapacitetsfastsættelse på institutioner for almengymnasiale uddannelse

18.09.2018 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om nedbringelse af fravær i de gymnasiale uddannelser

28.08.2018 DEG høringssvar over lovforslag vedr. obligatoriske sprogprøver i udsatte boligområder, konsekvent indgriben overfor vedvarende dårligt præsterende folkeskoler, styrket forældreansvar gennem mulighed for standsning af børnecheck mv.

27.06.2018 DEG-L høringssvar vedr. høring over udkast til bekendtgørelse om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser

19.03.2018 DEG høringssvar vedr. anbefalinger fra dialogforum for demokratisk dannelse

19.02.2018 DEG-L høringssvar over udkast til bekendtgørelse om særlige gymnasiale fag til brug for eux-forløb og udkast til eux-læreplaner

2017

07.12.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over ny bekendtgørelse om erhvervskandidatuddannelse ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriet

07.11.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om Studievalg Danmark

25.10.2017 DEG-B og DEG-L høringssvar over udkast til forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v. (Kapacitetsloft)

20.10.2017 DEG-L høringssvar vedr. bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

20.10.2017 DEG-B høringssvar vedr. bekendtgørelse om visse regler om prøver og eksamen i de gymnasiale uddannelser

26.09.2017 DEG-B høringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)

22.09.2017 DEG-L høringssvar vedr. ændring af lov om erhvervsfaglig studentereksamen i forbindelse med erhvervsuddannelse (eux) m.v. (Indførelse af erhvervsområde, erhvervsområdeprojekt, undervisningstid og fordybelsestid m.v.)

14.06.2017 Høringssvar over udkast til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser

12.06.2017 Høring over bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne

27.03.17 Høring over udkast til bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser og udkast til gymnasiale læreplaner

2016

23.09.16 Høring over udkast til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasialeuddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov ominstitutioner for erhvervsrettet uddannelse og forskellige andre love

23.09.16 Høringssvar over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser

22.09.16 Høringssvar over udkast til lov om de gymnasiale uddannelser

2015

05.10.2015 Høringssvar over udkast til ny bekendtgørelse om udbud af gymnasiale ungdomsuddannelser i udlandet

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K