Del

SOSU Sjælland

Direktør Søren Clausen fra social- og sundhedsskolen, SOSU Sjælland, fortæller:

- Det, der kendetegner vores uddannelser, er to ting: Det ene er, at vi uddanner folk til velfærdssystemet, og det andet er, at vores uddannelser er det, man populært kalder "relations-uddannelser". Det produkt er social og sundhedsassistenter og pædagogiske assistenter, og deres job er praktisk, men også i høj grad at bygge relationer op imellem mennesker. Det er patienter, borgere, børn, handicappede og særligt udsatte – en lang variation af mennesker, som man møder i jobbet.

- Produktet opstår i samspillet med mennesker, og så er der nogle hardcore praktiske ting, man også laver. Det er nok det, man identificerer en social og sundhedsskole med – det er ligesom vores kerne.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K