Finanslov 2019

Investering i uddannelse skaber velfærd

Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Regionsmestrene er fundet og klar til finalen på Børsen

 

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Årsmøde 2019

15.-16.05.2019 | Årsmøde

Årstemakonference for ledere af hhx og htx

25.-26.09.2018 | Temakonference

Den Digitale Erhvervsskole 6.0

08.-09.10.2018 | Den Digitale Erhvervsskole 6.0

Økonomi- og administrationschefkonference 2018

29.10.2018 | Økonomi- og administrationschefkonference

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

2018 | Kursus for bestyrelsesmedlemmer

Direktørmøder i 2018

2018 | Direktørmøder

Se slides fra Årsmøde 2018

18.-19.04.2018 | Årsmøde

DM i Teknologi og Erhvervscase

2018 | DM i Teknologi og Erhvervscase

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K