DEG på Folkemødet 2019

DEG er vært ved debatter på erhvervsskoleskibet Athene

Folketingsvalg 2019

DEG stiller spørgsmål til politikerne

Årsmøde 2019

Op mod 600 deltagere gæstede DEG's årsmøde i Nyborg.

Erhvervsskolernes Videnscentre

Omsætter ny viden, teknologier og metoder til praksis på uddannelserne.

FN's verdensmål på erhvervsskolerne

Vi uddanner fremtidens arbejdskraft med et globalt og bæredygtigt mindset.

DM i Teknologi og Erhvervscase 2019

Erhvervscase 2019 er: Brøchner Hotels

 

Nyt bevillingssystem

DEG diskuterer nyt taxametersystem

Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Finanslov 2019

Investering i uddannelse skaber velfærd

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Årsmøder 2020-2024

Kommende årsmøder i DEG

DM i Teknologi og Erhvervscase

2019 | DM i Teknologi og Erhvervscase

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K