Fremtidens ungdomsuddannelser

Dialog om nyt uddannelsessystem

Folkemødet 2018

DEG er vært ved debatter på Grønbechs hotel torsdag den 14. juni kl. 13.00

Samarbejde med grundskolen og 10. klasse

Erhvervsskolerne vil gerne udvide samarbejdet med folkeskolen.

Fremtidens kompetencer

Udsynsforum kortlægger fremtidens kompetencer

DM i Teknologi og Erhvervscase 2018

Se erhvervscasen her

 

Digitalisering

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejder for at uddanne digitalt parate elever.

Gymnasiereformen

Implementering af reformen

Finanslov 2018

Omprioriteringsbidraget fastholdes

Trepartsaftale 2016

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier hilser aftalen velkommen.

Danmarkskort

Få et overblik over Erhvervsskolernes placering, og hvilke typer skoler de er.

AMU audit

61 AMU-udbydere er tilsluttet kvalitetssystemet AMU audit, som DEG-Lederne tog initiativ til i 2012. AMU audit skal sikre, at AMU-kurser opfylder en række specificerede kvalitetskrav.

Se slides fra Årsmøde 2018

18.-19.04.2018 | Årsmøde

Direktørmøder i 2018

År 2018 | Direktørmøder

Generalforsamling 2018

30.05.2018 | Generalforsamling

Kursus for bestyrelsesmedlemmer

2018 | Kursus for bestyrelsesmedlemmer

DM i Teknologi og Erhvervscase

2018 | DM i Teknologi og Erhvervscase

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K