Del

Brobygning til uddannelse

28 erhvervsskoler er netop nu med i et meget spændende projekt, hvis mål er at bygge bro til unge kontanthjælpsmodtagere og hjælpe dem i uddannelse.

Der er tale om 12 konkrete projekter målrettet unge ledige under 30 år, og ambitionen er at få 450 unge i gang med en erhvervsuddannelse. Sekundært er målet at høste erfaringer om, hvad der virker godt, og hvad der virker mindre godt i forhold til at få de unge i gang med uddannelse og ikke mindst -  finde ud af, hvilke indsatser fastholder dem.

Erfaringerne fra de 12 projekter skal danne grundlag for initiativer, hvor kommuner og erhvervsskoler samarbejder om at gøre unge uddannelsesparate, samt styrke dialogen mellem netop kommuner og skoler.

Brobygningsprojektet er udarbejdet af Arbejdsmarkedsstyrelsen, og der er afsat 130 millioner kroner til projekterne. Projekterne er gået i gang i foråret 2013 og vil køre frem til 2014.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K