Del

VEU-nyt

AMU audit

Arbejdsgruppen, som blev nedsat på AMU audit workshop den 26.september har nu udarbejdet et forslag til AMU audit tjeklister og netværksorganisering i regi af DE-L. VEU – udvalget og bestyrelsen har tilsluttet sig gruppens forslag, som er flg.:

Der etableres et netværk mellem erhvervsskolerne om AMU audit i regi af Danske Erhvervsskoler-Lederne. Et netværk, hvor skolerne forpligtiger sig til at deltage i et årligt seminar med erfaringsudveksling og kontinuerlig udvikling af AMU audit tjeklister og procedurer. Etableringen af netværket skal bidrage til at styrke arbejdsmarkedsuddannelsernes image og erhvervsskolernes indsats.
Forslaget indebærer ændring af det hidtidige koncept om organisering af AMU audit i VEU-centrene til forslag om to organiseringsformer:

1.       I de VEU-centre, hvor der er enighed om fælles ekstern AMU audit startes dette.

2.       I andre geografier indgås forpligtende samarbejde mellem skoler indenfor eller på tværs af VEU-centre.

Der er lavet tre AMU audit tjeklister med udgangspunkt i forslagene fra workshoppen om inddeling af auditering i henholdsvis en administrativ del og en del for undervisningen, ligesom det skal angives hvilken dokumentation, der anvendes.

På den fælles workshop blev spørgsmålet om dokumentation af kursusplaner også drøftet, og da det viser sig, at flere skoler arbejder med dokumentation af undervisningsplaner, er der udarbejdet en minimal tjekliste til en undervisningsplan.

DE tre AMU audit lister er generelle i forhold til AMU regelgrundlaget og kan anvendes til både intern og ekstern audit.

Princippet for dokumentation er så vidt muligt henvisning til de elektroniske administrative systemer og elektronisk opbevaring af f.eks. undervisningsplaner.

Under arbejdet med tjeklisterne konstaterede arbejdsgruppen gang på gang udbyttet af vidensdeling og udveksling af erfaringer i arbejdet med regelgrundlaget for arbejdsmarkedsuddannelserne.

DE-L ser derfor frem til at præsentere AMU audit tjeklisterne på et opstarts seminar, hvor skolerne kan organisere samarbejdet og tilrettelæggelsen af arbejdet.

AMU audit seminar afholdes: tirsdag den 14.januar 2014 kl. 10.00 – 15.00 på Syddansk Erhvervsskole, Petersmindevej i Odense.

Reserver dagen allerede nu. Invitation kommer snarest til skolerne.

AMU garantikurser

Danske Erhvervsskoler – Lederne har i to henvendelser til ministeriet tilkendegivet, at foreningen ikke kan anbefale ministeriets retningslinjer for garantikurser. Ministeriet har efterfølgende inviteret til drøftelse af andre retningslinjer for garantikurser. SOSU og AMU FF deltager også og drøftelserne foregår i december.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K