Del

Erhvervsskolen byder folkeskolen op til dans

Danske Erhvervsskoler har netop gennemført en stor undersøgelse, der viser, at erhvervsskolerne gerne vil udvide samarbejdet med folkeskolen. 86 procent af erhvervsskolerne har allerede konkrete planer. Målet er at kvalificere unges valg af uddannelse og

En ny undersøgelse gennemført af Danske Erhvervsskoler viser, at erhvervsskolerne ønsker et endnu tættere samarbejde med grundskolerne. 76 procent af alle erhvervsskoler samarbejder allerede i dag med grundskoler - ud over den obligatoriske brobygningsdel - og erfaringerne er gode.

Gevinster ved samarbejdet

Undersøgelsen dokumenterer, at der er flere gevinster ved et tæt samarbejde mellem grundskoler og erhvervsskoler. En af dem er, at de unge bliver klædt på til at vælge ungdomsuddannelse.

- Samtlige erhvervsskoler, vi har spurgt, mener, at samarbejdet med grundskolerne kvalificerer de unges viden og grundlag for at vælge ungdomsuddannelse og skaber lettere overgange til disse.

- Det er et meget væsentligt resultat, først og fremmest for den enkelte unge, men også samfundsøkonomisk, da dobbeltuddannelse og omvalg i uddannelsessystemet er dyrt, siger Stine Sund Hald, analyseansvarlig i Danske Erhvervsskoler.

Andre åbenlyse gevinster ved øget samarbejde mellem erhvervsskoler og folkeskoler er, at der nedbrydes fordomme, og at folkeskolelærerne får mere viden om de erhvervsrettede uddannelser.

- 90 procent af vores respondenter fremhæver, at samarbejdet er med til at nedbryde fordomme om erhvervsskolerne, hvilket er rigtig positivt i forhold til at tiltrække flere elever.

Derudover siger 95 procent, at folkeskolelærerne også opnår mere viden om de erhvervsrettede uddannelser, når man samarbejder; - hvilket er mindst lige så vigtigt, da lærerne, særligt fremadrettet, får en stor andel i vejledningen af folkeskoleleverne, forklarer Stine Sund Hald.

Udfordringer i samarbejdet

Selv om langt størstedelen af erhvervsskolerne ønsker at udvide samarbejdet, er der visse udfordringer, der besværliggør det. En af disse er antallet af henholdsvis erhvervsskoler og folkeskoler og deres beliggenhed i forhold til hinanden.

- Der er jo langt, langt flere grundskoler end erhvervsskoler, hvilket gør, at mange erhvervsskoler, desværre umuligt kan samarbejde med alle grundskoler i oplandet. Det er ærgerligt, for dermed udnyttes potentialet for samarbejderne langt fra, siger Stine Sund Hald.

Skulle alle folkeskoler tilbydes samarbejde med den nærmeste erhvervsskole, ville det for nogle erhvervsskoler betyde, at de skulle samarbejde med op mod 50 grundskoler.

- Det er en udfordring, der gør, at man fremadrettet må tænke nye og alternative veje; og at der måske skal bakkes op om skolernes samarbejder fra flere sider af, hvis man vil nå ud til alle folkeskoler og deres elever og lærere, fortæller Stine Sund Hald.

Ønsker man at læse hele rapporten, kan den downloades her (pdf).

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K