Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev juli 2014

 
 
 
 

Reformer giver nye udfordringer og muligheder

Kontanthjælpsreform, EUD-reform og nu også en ny beskæftigelsesreform. Det seneste halvår er det væltet ind over os med reformer. De udfordrer hverdagen på vores skoler, men giver os også nye muligheder. Den seneste - beskæftigelsesreformen - har blandt andet som mål at styrke de mindst uddannede lediges muligheder for at kommet tilbage til arbejdsmarkedet. Det skal ske ved at give de ledige  erhvervsrettet uddannelse målrettet arbejdsmarkedets behov, og derfor flyttes 500 mio.kr. fra aktiveringskurser til uddannelse i reformen. Vi hilser reformen velkommen og er bl.a. positive over for rækken af nye initiativer som fx seks ugers jobrettet uddannelse til ufaglærte og faglærte med en forældet uddannelse, erhvervsuddannelse for voksne og en styrkelse af voksenlærlingeordningen. Det bliver spændende at være med til at løfte den opgave.
God sommer til jer alle.
Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler-Lederne

 

 

Beskæftigelsesreformen

Med vedtagelse af beskæftigelsesreformen lander der en række nye opgaver ude på erhvervsskolerne.

Uddannelsesindsatsen i beskæftigelsesreformen ændrer en række opgaver for erhvervsskolerne fx med udbud i forhold til landsdækkende positivlister for 6 ugers jobrettet uddannelse, de regionale puljer og positivlister.


Læs mere om beskæftigelsesreformen her

 

 

Digitalisering af 6 ugers selvvalgt uddannelse går i gang

Allerede den 30. juni træder digitaliseringen af 6 ugers selvvalgt uddannelse i kraft. Alle skoler når næppe at blive klar.

Danske Erhvervsskoler har siddet med i styregruppen og meddelt Styrelsen, at de ikke kan forvente alle erhvervsskoler har mulighed for at blive klar.


Læs mere om digitaliseringen her 

 

 

Praktikermødet i Roskilde

Mere end 300 praktikere var samlet til informationsmøde om EUD-reformen.

De nye grundforløb, fagretninger, erhvervsfag, grundfag, valgfag og vejledning var på dagsordenen, da erhvervsskolernes praktikere mødtes på Roskilde Tekniske Skole den 18. juni.


Læs mere fra mødet her og download UVM's slides

 

 

Lærerrollen under forandring

Statens Center for Kompetenceudvikling har netop udgivet et tema-nyhedsbrev om lærerrollen i forandring.

En af artiklerne handler om et stort tværgående projekt på erhvervsskoleområdet. Målet med projektet er at etablere særlige læringsrum på skolerne, hvor undervisere og ledere skal være med til at udvikle undervisningen sammen. Michael Kaas, direktør på Selandia, er involveret i projektet og er interviewet i artiklen.


Læs artiklen her

 

 

37 uddannelser vil udbyde EUX

37 uddannelser/faglige udvalg har indgivet ønske om at kunne udbyde deres uddannelser med EUX, når den nye EUD-reform træder i kraft. Der er tale om 32 tekniske uddannelser og fem merkantile.

 

 

Indikatorer for lærernes arbejdstidsanvendelse

UVM og Moderniseringsstyrelsen har sat et pilotprojekt i gang, der skal fastsætte indikatorer for lærernes arbejdstid.

Formålet med at etablere nøgleindikatorer for lærernes arbejdstid er at kunne dokumentere, om de nye arbejdstidsregler har skabt den ønskede forandring om mere tid mellem lærer og elev. Pilotprojektet gælder i første omgang for gymnasieområdet.


Læs mere i brevet fra UVM her

 

 

Udvikling af digitale læringspakker

PRAXIS - Erhvervsskolernes Forlag inviterer til samarbejde om at udvikle læremidler til de nye fag i EUD-reformen.

Har I lyst til at være med til at udvikle digitale læringspakker så læs mere her.


Læs mere

 

 

Blokade af praktikcentre

En række skoler oplevede blokader i sidste uge.

Eleverne blokerede en række praktikcentre i sidste uge. Hvis nogen har spørgsmål ift., hvordan man forholder sig til eventuelle fremtidige blokader, kan der rettes henvendelse til Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler.

 

 

Nyt udvalg med fokus på kvalitetsmålinger

DE-L har oprettet nyt udvalg.

Stigende krav til kvalitetsmålinger på skolerne er baggrunden for oprettelsen af et nyt udvalg.


Læs mere

 

 

OBS i forhold til bortvisning fra praktikcentre

Der gælder klare regler for, hvornår elever kan bortvises fra praktikcentre.

Elever i praktikcentre er sidestillet med elever på erhvervsskolerne, også når det gælder bortvisning. Som elev i et praktikcenter er der ikke er tale om et ansættelsesforhold, hvorfor reglerne for fravær mv. gælder på samme måde som for andre elever på skolen. Ønskes yderligere information er man velkommen til at henvende sig til Thomas K. Ankersen, Danske Erhvervsskoler. 

 

 

Folkemødet på Bornholm

Danske Erhvervsskoler var aktive på en række arrangementer på Folkemødet.

Repræsentanter fra sekretariatet og DE-L deltog i forskellige debatter og arrangementer på Bornholm.


Læs mere om folkemødet her

 

 

Debat om erhvervsskolerne på P1

Lyt til P1 orientering tirsdag den 29. juli kl. 17.10

Hvis man har tid og lyst til at lytte med, kommer der en times udsendelse med reportager fra erhvervsskolerne og debat i studiet om erhvervsuddannelserne på P1 tirsdag d. 29. juli kl. 17.10 i programmet Orientering.    

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Arrangementer

DM i Golf

22.august.

Læs mere her

 

 

16.-17. september: EUD-konference

Nationalt Center for Erhvervspædagogik – Metropol og Praxis – Erhvervsskolernes Forlag inviterer til EUD-reformkonference.

Læs mere her

 

 

16. september Direktørmøde sammen med Danske SOSU skoler

Danske Erhvervsskoler- Lederne  og Danske SOSU-skoler holder direktørmøde sammen i København.

Tilmelding her.

 

 

Kvalitet i praktikken

23. september afholder Forsker-praktikernetværket konference om kvalitet i praktikken.

Læs mere om konferencen og tilmelding via dette link.  

 

 

25. september: Inspirationsdag om samarbejde på tværs af erhvervsskoler og erhvervsakademier

Danske Erhvervsakademier, Tænketanken DEA og Danske Erhvervsskoler inviterer til en inspirationsdag om samarbejde på tværs af erhvervsskoler og erhvervsakademier.

Læs mere her

 

 

Lederuddannelse

Ønsker du at læse mere om lederuddannelse om udvikling af skole-it-strateg.

Se her

 

 

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev