Del

Status på markedsåbningsprojektet

Skolerne oplever i denne tid store problemer med STIL’s it-systemer i forlængelse af UVM’s beslutning om at udfase EASY-A fra og med august 2016.

Danske Erhvervsskoler og Danske SOSU-skoler er derfor i tæt dialog med STIL om at få løst problemerne, så elevadministrationen kan udføre deres arbejde. Det er fortsat vigtigt at skolerne melder alle fejl ind til STIL´s support. DE-L forventer, at EASY-A-driften bliver langt mere stabil og fri for fejl inden årets udgang.

Da august 2016 nærmer sig, har de to foreninger igangsat en procesanalyse af skolernes administrative processer, som skolerne kan benytte som inspiration til det videre arbejde med en egentlig kravspecifikation til brug for en eller flere skolers udbud. Resultatet af procesanalysen forventes klar ultimo februar 2016 og vil blive præsenteret for skolerne herefter. STIL har orienteret foreningerne om, at de indenfor de næste to måneder regner med at kunne præsentere den længe ventede model for Datagrundlag for Ungdoms- og Erhvervsuddannelse (DUE), som de nye studiesystemer skal bygge ovenpå.

STIL vil på informationsmødet den 27. oktober præsentere skolerne for modellen samt fortælle om de øvrige tiltag, som STIL har igangsat, herunder omorganiseringen af skolekonsulentordningen. Sæt derfor allerede nu kryds i kalenderen den 27. oktober.

Foreningerne anbefaler forsat, at skolerne endnu ikke investerer i nye systemer, før datagrundlaget er på plads.

For de særligt interesserede har vi udsendt en nyhedsmail og på foreningernes fælles hjemmeside kan I finde yderligere informationer om projektet.

Læs nyhedsmailen 

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K