Del

Fra brobygning til 3.g kobles læring til virkelige udfordringer

Samarbejde med eksterne aktører er en del af Vejle Tekniske Gymnasiums dna. Det er omdrejningspunktet for skolens aktiviteter – lige fra elevrekruttering til fastholdelsesplan og medarbejderudvikling.

Hvad er egentlig erhvervsrettet og anvendelsesorienteret undervisning, som er noget af det, der siges at kendetegne de erhvervsgymnasiale uddannelser? Lektor og udviklingsleder Henrik Juhl Kristensen fra Vejle Tekniske Gymnasium fortæller, hvad det indebærer på skolen, hvor han arbejder:

- Den anvendelsesorienterede tilgang giver eleverne mulighed for at lade teorien gå hånd i hånd med virkelige udfordringer, og læringen bliver mere nærværende. Denne tilgang til undervisningen er oplagt på htx, fordi det passer godt til det naturvidenskabelige og tekniske, siger Henrik Juhl Kristensen.

Samarbejde er kernestrategi

Det erhvervsrettede er en helt central del af Vejle Tekniske Gymnasiums strategi ”udvikling via samarbejde”, hvor tanken er at inddrage eksterne aktører, når det gælder både rekruttering af nye elever, fastholdelse af de nuværende, elevernes overgang til videre uddannelse og medarbejderudvikling.

- Vores udfordring handler blandt andet om at differentiere os fra de øvrige gymnasier. Her er det anvendelsesorienterede en del af vores historiefortælling, siger Henrik Juhl Kristensen og fortæller, at skolen for eksempel afholder science camps for folkeskoleelever, hvor emnet kan være de udfordringer i forhold til blandt andet klima og demografi, som Vejle har udsigt til. Gymnasiet har endvidere etableret et samarbejde med Syddansk Universitet for at udvikle science camps.

Motiverende opgaveløsning

Danfoss, Schur, Dansk Designcenter, Green Tech Center (klyngemiljø for grøn energi), Capital of Children (samarbejde mellem Lego og Billund), Insero (et lokalt energiselskab) og lokale museer er andre af det tekniske gymnasiums samarbejdspartnere.

Det giver htx-eleverne mulighed for at arbejde konkret med klimaudfordringer, grøn teknologi, produktudvikling og kommunikation. Ligesom lærerstaben kan holde sig opdateret i forhold til den nyeste udvikling og trends inden for det naturvidenskabelige og teknologiske område.

- Samarbejdet med de eksterne parter er vildt spændende, og hvis man som lærer selv synes det, så smitter det nok af på eleverne og samarbejdspartnerne. Eleverne får noget andet ud af at aflevere deres opgave til eksempelvis erhvervsfolk i den ”virkelige verden”. Det giver noget perspektiv i forhold til at se, hvorfor man går på gymnasiet. Eleverne fortæller, at det er særligt motiverende at aflevere noget, der kan bruges i verden udenfor, siger Henrik Juhl Kristensen og tilføjer:

- Min oplevelse er, at samfundet fra os får nogle motiverede unge mennesker, der er vant til at prøve kræfter med store udfordringer. De er rummelige mennesker, der har en stor kapacitet i forhold til at forholde sig til udfordringer og være med til at gøre en forskel.

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K