Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | Oktober 2016

 
 
 
 

Ta' en drøftelse om digitalisering

Hvad skal der til for at alle vores erhvervsskoler udnytter de muligheder som digitalisering tilbyder til administration, undervisning og andre læringsaktiviteter bedst muligt?
Spørgsmålet er relevant, fordi der stadig er meget store forskelle på, hvor langt de enkelte skoler er nået på digitaliseringsvejen. Forskelle der ikke ser ud til kun at være begrundet i bevidste strategiske valg.

Et sted at starte er, at hver enkelt bestyrelse drøfter, hvilke potentialer de ser for deres skole i digitaliseringen, og derefter beder ledelsen udarbejde en plan for, hvordan disse potentialer kan bringes til udfoldelse på skolen.
Det er vigtigt, at drøftelserne ikke kører fast i spørgsmålet om digitalisering har til formål at skaffe besparelser eller kvalitetsforbedringer. Udgangspunktet må være, at vi skal levere de bedst mulige rammer for elevernes læring givet de ressourcer, der er til rådighed, og at digitalisering skal støtte denne intention.

Bestyrelsesforeningen har bedt sekretariatet udarbejde en guide til, hvilke aspekter af digitaliseringen det kan være relevant at berøre i disse drøftelser.

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

TEC er kåret som Årets Offentlige Bestyrelse

Bestyrelsesformand Per Påskesen modtog prisen for bestyrelsens flotte strategiske arbejde særligt i forhold til sikring af kvalitet i uddannelserne.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier er meget stolte af, at et medlem af foreningen netop er kåret som Årets Offentlige Bestyrelse. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne har gennem flere år haft fokus på det lokale bestyrelsesarbejde, og glæder sig over, at erhvervsskolerne igen har markeret sig.


Læs mere

Finanslovsforhandlingerne i fuld gang

Siden regeringen fremlagde sit finanslovsudspil i august, har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier arbejdet for at få trukket de planlagte besparelser tilbage.

Som bekendt vil regeringen videreføre omprioriteringsbidraget i 2017-2020, hvilket betyder, at der er lagt op til besparelser på over 1 mia. kr. på erhvervsskolerne. I trepartsaftalen har regeringen forpligtet sig til at arbejde for, at der i 2017 tilføres 150 mio. kr. til erhvervsuddannelserne, men selv efter det har erhvervsskolerne ca. 237 mio. kr. mindre at drive skole for i 2017 end i 2016.
DEG har bl.a. udarbejdet cases på hvilke konsekvenser omprioriteringsbidraget og aktivitetsnedgangen har for tre typiske erhvervsskoler – en lille merkantil skole, en mellemstor kombinationsskole og en stor teknisk skole. De tre cases er baseret på rigtige tal, men er anonymiserede for at vise, at der er tale om generelle tendenser i sektoren.

DEG fortsætter arbejdet i forhold til politikerne i forbindelse med de igangværende finanslovsforhandlinger, som sædvanligvis afsluttes i løbet af november. Derfor opfordres både ledelser og bestyrelser til at tage kontakt til lokale folketingsmedlemmer og viderebringe budskaberne, ligesom de meget gerne må bruges i debatindlæg i lokale medier.


De tre cases kan ses her

Nyt kodeks skal forebygge deling af krænkende materiale

Minister for børn, unge og ligestilling, Ellen Trane Nørby, har netop offentliggjort et nyt etisk kodeks med forslag til forebyggelse af deling af krænkende materiale på nettet.

Efter en række kedelige sager, hvor unge har fået delt nøgenbilleder og sexvideoer mod deres vilje, har en arbejdsgruppe under ministeriet udarbejdet retningslinjer for, hvordan ungdomsuddannelsesinstitutioner, elever, lærere og forældre kan håndtere den slags sager.
DEG har siddet med i arbejdsgruppen bag det nye kodeks.
- Anbefalingerne i kodeks er meget handlingsorienterede og konkrete, og vi opfordrer alle skoler til at anvende det, siger Lars Kunov, direktør i DEG.


Download det nye kodeks her

Knap en halv milliard til nyt udstyr

I 2016 og 2017 er der sat 150 millioner kroner af til nyanskaffelser og vedligeholdelse af udstyr. Samlet set er politikerne enige om at bruge 497 millioner kroner til erhvervsuddannelsesområdet fra 2016 til 2020.

Pengene til nyanskaffelser og forbedringer af erhvervsskolernes udstyr hilses meget velkomment, siger Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier. Malurt i bægret er dog de samtidige besparelser på 1 mia. kr. på erhvervsskolerne.


Læs mere

Sikkerhed og kriseberedskab

Den 12. oktober 2016 udsendte MBUL den reviderede vejledning Sikkerhed og Kriseberedskab.

Vejledningen er henvendt til skoler og uddannelsesinstitutioner. 


Se vejledningen her

Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne

EVA har netop udsendt en rapport, der belyser, hvordan teams kan samarbejde om undervisning og elevers læring på erhvervsuddannelserne.

Anbefalingerne i rapporten bygger på en undersøgelse, der peger på fem centrale elementer, der styrker undervisernes oplevelse af, at teamsamarbejde giver et fagligt pædagogisk udbytte.
Rapporten "Teamsamarbejde på erhvervsuddannelserne" er sendt til alle skoler.


Rapporten kan downloades her

Grundfortællingen om erhvervsuddannelserne – en fælles dagsorden

På DEG-L's direktørmøde den 11. oktober 2016 blev en idé om en ny grundfortælling om erhvervsskolerne præsenteret. Formålet med en ny fortælling er at styrke erhvervsskolernes aktive rolle for at få flere til at vælge en erhvervsuddannelse.

Idéen er blevet udarbejdet af en arbejdsgruppe i regi af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers kommunikationsnetværk, og til mødet bakkede direktørerne op om, at netværket fortsætter arbejdet. Netværket er derfor gået i gang med at formulere en ny grundfortælling, som kan påvirke holdninger og adfærd, og det involverer hele erhvervsskolen og interessenterne omkring den.


Klargøring til DM i Teknologi og Erhvervscase 2017

Efter en vellykket afholdelse af DM i Teknologi og Erhvervscase 2016, er datoer for næste års konkurrence på plads, og forberedelserne er i fuld gang.

De regionale mesterskaber afholdes den 5. september 2017, finalistdagen den 26. september 2017 og konkurrencen afsluttes med finalen i Børssalen i København den 27. september 2017. Ud fra tilbagemeldinger og evalueringer fra 2016 vil konkurrencen blive forbedret og justeret. Der vil dog fortsat være fokus på at øge kendskabet til de erhvervsgymnasiale uddannelser og på, at eleverne får en oplevelse for livet. 
Dansk Erhverv ønsker også at være partner på konkurrencen i 2017.


Årsmøde 2017

Sæt kryds i kalenderen. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier holder årsmøde i Aalborg Kongres & kultur Center den 3.-4. maj 2017.

Yderligere information og mulighed for tilmelding til Årsmøde 2017 følger i det nye år.


 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev