Del

Nyt fra It

Markedsåbning

På DEG-L’s økonomi- og administrationschefkonference den 29. november deltog STIL med en orientering om den seneste udvikling vedr. udfasning af EASY-A, herunder ændringer vedr. Elevplan og EASY-P.
Slides fra oplæg vil blive sendt til konferencens deltagere og lagt på DEG-L’s hjemmeside her, hvor I også kan finde mere information om foreningens arbejde vedr. markedsåbningen.

Forud for konferencen har DEG-L undersøgt status for erhvervsskolernes valg af fremtidigt studiesystem. 58 medlemsskoler har besvaret spørgeskemaet, og heraf har 14 skoler svaret, at de har valgt et nyt studiesystem. De resterende er delt mellem at overveje et nyt system eller afvente et system, som kan håndtere samtlige uddannelser på erhvervsskolernes område.

Bemærk at STIL informerer løbende på deres hjemmeside under Markedsgørelse af Studieadministrative systemer. Bl.a. er der senest udsendt information vedr. elevplan.
Læs mere her.

STIL har desuden besluttet at afholde informationsmøde for skoler og leverandører den 18. januar 2017. Skolerne informeres direkte fra STIL herom.

IT-sikkerhed

Erhvervsministeriet og Rådet for Digital Sikkerhed har udarbejdet et nyt sikkerhedstjek, som er gratis og anonymt at bruge.
Læs mere her.

Vedr. den nye persondataforordning afventes forsat vejledningen fra ekspertgruppen under Justitsministeriet, som ventes at være klar i starten af det nye år. Det er denne gruppe, som STIL og STUK vil læne sig opad i forbindelse med regler på institutionernes område.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K