Del

Inspiration til 140 deltagere om it som pædagogisk værktøj

Den 29. maj blev der afholdt konference om projektet ”It som pædagogisk værktøj”.

Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling (MBUL) har bedt Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) stå for forsøg med anvendelsen af it som pædagogisk værktøj på tværs af de typiske uddannelsesområder på erhvervsuddannelserne i forbindelse med FoU-programmet "It som pædagogisk værktøj".

På konferencen præsenterede EVA de tværgående fund og erfaringer fra projektet. De ti deltagende skoler i projektet delte ud af erfaringer. Læs mere her: https://www.eva.dk/projekter/2016/it-som-paedagogisk-vaerktoj

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K