Del

Nyt fra it

Markedsgørelse
Foreningerne tog i april kontakt til de tre leverandører Macom, DXC Technology (tidligere CSC) og Uddata med henblik på at få en status på deres udvikling af nye studiesystemer til erhvervsskolerne.

Baggrunden for at henvende sig til netop de tre leverandører var, at de løbende har vist interesse for at levere et nyt studiesystem til skolerne. Bl.a. er de alle på STIL’s liste over studieadministrative systemer, som kan anvendes af institutionerne til dele af studieadministration af ungdomsuddannelser, jf. systemrevisionsgodkendelsen.

Læs mere om markedsgørelsen i DEG-L og Danske SOSU-skolers fælles nyhedsbrev fra maj 2017.

Find yderligere information på foreningernes side her: http://deg.dk/medlem/it/markedsaabning/

Eller på STIL’s side her: http://stil.dk/administration-og-infrastruktur/markedsgoerelse-af-studieadministrative-systemer

Endelig har STIL den 16. maj udsendt orienteringsbrev til erhvervsskolerne vedrørende de studieadministrative systemer, find det her

Netprøver
Fra 17.-31. maj 2017 blev der afviklet i alt 115.991 prøvebegivenheder. Dette er en stigning på ca. 70 % fra de 68.000 i 2016.

Herefter bliver censormødet den 13. juni en vigtig milepæl, idet karaktergivningen kommer til at foregå digitalt for de prøver, der er i Netprøver.dk. I 2016 var den på papir.

STUK har udsendt nyhedsbrev om netprøver.dk.

Læs mere her 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K