Del

Hvordan sikres medarbejdertrivsel i en reformtid?

Signe Pihl-Thingvad lektor og leder af sektionen ’Public Administration’ på Institut for Statskundskab på SDU og Malene Gram Grandjean, rektor på Slotshaven i Holbæk holdt sammen en workshop på DEG’s Årsmøde: Hvordan sikres trivsel i en reformtid?

 

Mere end 80 deltagere deltog i workshoppen, og de fik gode råd med hjem om, hvordan man kan være med til at sikre trivsel blandt medarbejderne, mens reformerne implementeres. Signe Pihl-Thingvad giver her et par råd med på vejen til dem, der ikke havde mulighed for at deltage i workshoppen.

- Når reformerne ruller, påvirkes arbejdsmiljøet på skolerne, og tages der ikke nok hånd om det, påvirker det medarbejdernes trivsel og arbejdsglæde –en dominoeffekt af ringere trivsel er dårligere performance og større modstand mod forandringerne - og i sidste ende bliver det sværere at komme i mål med reformen, siger Signe Pihl-Thingvad.

Det kan altså godt betale sig som leder at prioritere arbejdsmiljø højt – særligt i perioder, hvor der skal implementeres en ny reform.

- Det er vigtigt, at man som leder lægger en klar plan og inddrager medarbejderne i den fra starten. Man skal være opmærksom på, at gøre rammerne for inddragelse klare for medarbejderne. For eksempel vil der være nogle ting man sammen kan ændre eller justere på, mens andre rammer ikke er til diskussion, da de ofte er dikteret fra politisk hold, siger Signe Pihl-Thingvad.

Leder for de selvledende?
En særlig udfordring er ledelsen af de selvledende medarbejdere som fx gymnasielærerne og erhvervsskolelærerne.

-Som leder for selvledende medarbejdere skal man være særligt opmærksom på, de udfordringer der ligger i flexibilitet. Man skal forstå dilemmaerne i ”fleksibilitet” og i medarbejdernes mulighed for at lade privatliv og arbejdsliv smelte sammen. De nye fleksible arbejdsfaktorer er på en gang både attraktive og stressende for moderne vidensarbejdere, siger Signe Pihl-Thingvad. Løsningen er dialog.

- Lederne skal tage en dialog med medarbejderne og rammesætte: Hvad betyder selvledelse her på vores skole? - Som leder skal man dog også være opmærksom på, at ikke alt er velegnet til dialog eller til demokratisk beslutning. Mange rammer bliver jo dikteret fra højere sted – det skal man være åbne om over for medarbejderne og sammen finde en god løsning på, hvordan man under de givne vilkår bedst muligt løser kernopgaverne. 

De vigtigste kompetencer for en god leder

 - Den vigtigste kompetence for en moderne leder er at mestre mange kompetencer. Det lyder måske paradoksalt, men man skal som leder på en gang sikre effektivitet, økonomi, trivsel, gode relationer og inddragelse – og det er svært, slutter Signe Pihl-Thingvad.


3 gode råd til ledere i en reformtid
Frustration er ofte knyttet til medarbejdernes faglige identitet. Det betyder, at det ofte er de særligt dedikerede medarbejdere der bliver frustrerede, når de oplever nye arbejdsgange, der umiddelbart kan virke meningsløse. Det skyldes, at medarbejderen brænder for deres arbejde.

1. Som leder kan man afhjælpe en del af frustrationen ved at tage dialogen og spørge: Hvad kan vi gøre for at lette denne situation? – sørg for at det ikke bliver et tabu at være frustreret.

2. Vær opmærksom på trivslen. Som leder er man ofte meget opmærksom på at nå målene, når man implementerer reformer og glemmer nogle gange medarbejdertrivslen – ta’ hånd om trivslen i opløbet og læg en plan for hvordan, der skal arbejdes med det i processen.

3. Husk altid at du som leder er et andet sted end medarbejderne. Du er altid mange skridt foran i processen – og har meget mere information – sørg derfor for at give løbende information undervejs i processen, også selvom der ikke sker store nye ting

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K