Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Lederne | juni 2017

 
 
 
 

Der skal investeres i uddannelse

Ligesom resten af Danmark er politikerne på Christiansborg på vej på sommerferie. Men når de er tilbage, skal de snart i gang med at forhandle en ny finanslov for 2018. Den vil efter al sandsynlighed indeholde en fortsættelse af omprioriteringsbidraget, så vi vil allerede nu give de kommende forhandlere nogle ideer til, hvad de kan omprioritere til fordel for. Det kunne være en styrkelse af den digitale indsats på erhvervsskolerne, brugbare løsninger til at øge samarbejdet mellem ungdomsuddannelser og folkeskolen, og at sikre at der fortsat er robuste erhvervsrettede uddannelsestilbud i hele Danmark.

Disse forslag vil vi gentage igen og igen hen over efteråret i håb om at skabe forståelse for dem hos politikerne. Hvis det lykkes, er der måske også en chance for, at de under finanslovsforhandlingerne vil se uddannelse på alle niveauer som en helt nødvendig samfundsinvestering fremfor at fokusere på besparelsespotentialet. Man kan da altid håbe. Rigtig god sommer til alle.  

Peter Amstrup,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Uddannelse var på dagsordenen på Folkemødet

Folkemødet på Bornholm er netop overstået, og igen i år var uddannelse blandt de hyppigste temaer i de omkring 3.000 debatter i løbet af de fire dage.

Debatterne omfattede naturligvis alt fra folkeskole til og med lange videregående uddannelse, men af særlig interesse for erhvervsskolerne var der en del debatter om forhandlingerne om den nye forberedende grunduddannelse og udspillet fra ekspertgruppen om fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem.


Læs mere

VEU-ekspertgruppen

Tirsdag 13. juni 2017 præsenterede regeringens VEU-ekspertgruppe deres anbefalinger vedr. fremtidens voksen-, efter- og videreuddannelsessystem.

Anbefalingerne indgår nu i efterårets trepartsforhandlinger om området.


Læs mere

Ny efteruddannelsespris er uddelt

Projekt ”Det gode måltid” i Rebild kommune har fået den nationale efteruddannelsespris 2016. De fik prisen for en efteruddannelsesindsats, der kommer både medarbejdere, ledelse og brugerne – de ældre – til gode.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne og VEU-centrene står bag den nye pris.


Læs mere

Udvalgsudpegning i DEG-L

Der åbnes for opstilling til DEG-L's udvalg primo september 2017 via mail til alle skolers hovedadresse.

Kandidater kan opstilles til ét udvalg, og opstillingen vil være åben 2 uger. Efterfølgende vil bestyrelsen sammensætte de forskellige udvalg under hensyntagen til kompetencer, geografi, skoletype og -størrelse. De nye udvalg tiltræder 1. januar 2018 og sidder frem til 31. december 2022.


Læs mere

Udvalgsformandsposter

Ved repræsentantskabsmødet 3. maj 2017 var der genvalg til alle opstillede kandidater til bestyrelsen og til næstformandsposten.

Bestyrelsen har fordelt udvalgsformandsposterne imellem sig og alle fortsætter på deres hidtidige poster:

Michael Kaas-Andersen, formand for VEU-udvalget
Gitte Nørregaard, formand for Udsynsforum
René van Laer, formand for Gymnasieudvalget og Sune Ahrenkiel, næstformand
Ole Heinager, formand for EUD-udvalget og Morten Emborg, næstformand
Michael Johansson, formand for HR-udvalget
Hans Jeppesen, formand for Økonomiudvalget
Formandsfunktionen for it-udvalget varetages af it-chef Morten Andersen fra Roskilde Tekniske skole. It-udvalget refererer til økonomiudvalget.


Flere digitale projekter på erhvervsskolerne

Der er mange nytænkende digitaliseringsprojekter i gang på erhvervsskolerne. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG) ser dog gerne endnu flere it-projekter og efterlyser muligheden for at systematisere videndeling skolerne imellem.

- Vi bliver alle sammen klogere gennem de spændende it-projekter og forsøg med digitale læringsformer, der kører på skolerne. Men vi har brug for at få indsatsen rammesat, så vi sikrer, at nye digitale erfaringer og viden bliver samlet op, delt og brugt bedst muligt i hele undervisningssektoren, siger Lars Kunov, direktør i DEG. 


Læs nyhedsbrevet SPOT på uddannelse om digitalisering 

Erhvervsuddannelse for voksne justeres

Aftalekredsen bag erhvervsuddannelsesreformen har besluttet at justere erhvervsuddannelse for voksne (euv), så det bliver nemmere for elever, virksomheder og skoler at gennemføre og tilrettelægge uddannelsen.

Ændringerne forventes at træde i kraft pr. 1. januar 2018.


Læs notatet

Husk muligheden for at oprette IGU-stillinger

IGU’en blev som bekendt oprettet som en treårig forsøgsordning d. 1. juli 2016. En af forudsætningerne for at lykkes med at hjælpe de flygtninge, der påbegynder et IGU-forløb, er at sikre dem praktikforløb.

Husk at det også er en mulighed for erhvervsskolerne. Man kan læse nærmere om IGU’en i Moderniseringsstyrelsens vejledning.


Læs mere her

Årstemakonference for hhx og htx

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier afholder årstemakonference for lederne af hhx og htx den 26. og 27. september 2017.

Årstemakonferencen afholdes som et 12 til 12 møde i DGI-byen og på Børsen i København. Afslutningen af årstemakonferencen afholdes på Børsen ifm. finalen af DM i Teknologi og Erhvervscase for hhx- og htx-eleverne. 


Se program og tilmelding

Konference: Den Digitale Erhvervsskole 5.0

DEG holder igen i år konference om Den Digitale Erhvervsskole i samarbejde med Praxis, HL og Uddannelsesforbundet. Konferencen er den 12.-13. oktober 2017 i Odense.

Konferencen tager afsæt i visualiseringen af Den Digitale Erhvervsskole, og der er mulighed for at blive klogere på netop de elementer, som optager jer lokalt på skolerne. Konferencen er for både ledere og undervisere. Vi opfordrer til at tage flere afsted fra samme skole, da konferencen lægger op til fælles refleksioner om, hvordan I kan styrke det digitale område på jeres skole.


Læs mere samt tilmelding 
Se visualiseringen af Den Digitale Erhvervsskole

Ung Hjerne

Ung Hjerne er et forskningsprojekt, der undersøger, om funktionel hjernetræning kan fremme trivsel hos unge på ungdomsuddannelserne.

Projektet løber fra forår 2016 til september 2019 og støttes af Nordea-fonden. Hjernetræningen leveres af Plus Performance og projektet evalueres af SDU og EVA. Tietgen har deltaget i et pilotprojekt, der viste klare forbedringer hos de unge, der deltog i træningen.


Læs mere

Gratis oplæg om penge og spil

Mange unge spiller om penge fx Oddset, Lotto eller onlinekasino. Undersøgelser viser desværre, at unge også er særligt udsatte for at få problemer med spilafhængighed.

Derfor tilbyder Spillemyndigheden (statslig styrelse, der sikrer, at spil om penge i Danmark foregår lovligt) gratis oplæg på jeres skole. Oplægget handler om det danske spilmarked, hvad danskerne spiller på, og hvad man skal holde øje med, når man spiller om penge. Desuden er der mulighed for at supplere med indlæg fra et ludomanibehandlingscenter. Kontakt specialkonsulent Katja Arabelle Antabi, ka@remove-this.spillemyndigheden.dk  / 72 37 93 85 for yderligere info. 


Book oplæg via Spillemyndighedens hjemmeside her

Handskekufferten

Handskekufferten er et undervisningsmateriale om forebyggelse af håndeksem, skræddersyet til undervisningen på erhvervsuddannelserne.

Det gratis materiale er udviklet af Astma-Allergi Danmark.


Læs mere

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev