Del

Nyt fra gymnasieområdet

Fælles høringsvar:

DEG har indgivet et fælles høringssvar til STUK vedrørende udkast til bekendtgørelse om studie- og ordensregler m.v. i de gymnasiale uddannelser.

Læs høringsvaret her

Ministeriet har udsendt det 8. orienteringsbrev om implementering af gymnasiereformen til de gymnasiale institutioner

Læs mere her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K