Del

Udvalgsudpegning

I kommunalvalgsåret åbnes der for opstilling til DEG-L’s udvalg. Der åbnes for opstilling primo september 2017 via mail til alle skolers hovedadresse. Kandidater kan opstilles til ét udvalg og opstillingen vil være åben 2 uger. Både nye personer og allere

Efterfølgende vil bestyrelsen sammensætte de forskellige udvalg under hensyntagen til kompetencer, geografi, skoletype og -størrelse. De nye udvalg meldes forventeligt ud i løbet af november. De nye udvalg tiltræder 1. januar 2018 og sidder frem til 31. december 2022.

Bestyrelsen skal holde bestyrelsesseminar 26.-27. juni 2017 og vil her nærmere få defineret udvalgenes arbejdsopgaver og hvilke kompetencer udvalgsmedlemmerne skal besidde. Dette sendes med ud, når der åbnes for opstilling.

Peter Amstrup har meddelt, at han stopper som formand for DEG-L ved repræsentantskabsmødet i 2018. Bestyrelsen skal derfor på bestyrelsesseminaret drøfte en job-beskrivelse for formandsposten, så formandskandidater har grundigt indblik i, hvad formandsposten indebærer og kræver.

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K