Del

Folkemødet på Bornholm

Folkemødet på Bornholm er netop overstået og igen i år var uddannelse blandt de hyppigste temaer i de omkring 3.000 debatter i løbet af de fire dage.

Debatterne omfattede naturligvis alt fra folkeskole til og med lange videregående uddannelse, men af særlig interesse for erhvervsskolerne var der en del debatter om forhandlingerne om den nye forberedende grunduddannelse og udspillet fra ekspertgruppen om fremtidens voksen- og efteruddannelsessystem.

DEG-L deltog også i flere debatter om behovet for at satse mere på anvendelsesorienteret og praksisnær undervisning i folkeskolen.

Sammen med Uddannelsesforbundet havde DEG-L arrangeret et debat lørdag formiddag om digitalisering set fra et unge-perspektiv. Eleverne satte scenen med digitale udfordringer med svigtende teknik, brugen af Facebook, fjernundervisning og forventninger til deres digitale kompetencer. Efterfølgende skulle folk fra 3F, Dansk Erhverv, Metropol, Uddannelsesforbundet og DEG-L kommentere og replicere på de unges udmeldinger. Det skabte en livlig debat – de var meget enige om nødvendigheden af en digital satsning, men kunne alle bidrage med forskellige vinkler, der nuancerede debatten.

 

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K