Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | oktober 2017

 
 
 
 

Mere vejledning er ikke løsningen

De stadig flere unge, der vælger en gymnasial uddannelse, vælger ikke forkert. Det er en sandhed, som alle os der gerne så, at flere valgte en erhvervsfaglig uddannelse, bør se i øjnene.
For langt størstedelen af de unge, der vælger en gymnasial uddannelse, bliver det indgangen til en god uddannelse og et godt liv. For dem er en gymnasial uddannelse ikke et forkert valg, som større mængder vejledning kan lave om på. At de også kunne få et rigtigt godt liv med en erhvervsfaglig uddannelse er sandt, men ikke vigtigt for den unge. At Samfundet har brug for arbejdskraft med andre kvalifikationer, er ikke vigtigt for dem, for hvem ser sig selv som ”arbejdskraft”?

Erhvervsskolerne og grundskolerne skal gøre hvad de kan for, at de unge kan se de kvaliteter, som erhvervsuddannelserne har, det er klart. Men det kan kun virke i forhold til dem, hvor erhvervsuddannelsen ikke bare er et godt valg, men er et tydeligt bedre valg end gymnasiet. Det tror jeg er meget færre, end samfundet har brug for. Hvis det problem skal løses, må vi enten sørge for, at de erhvervsfaglige kompetencer erhverves efter gymnasiet eller lave gymnasiet så meget om, at det også indeholder erhvervsfaglige elementer. Det kan så blive starten på udvikling af næste generation ungdomsuddannelser.  

Lars Goldschmidt,
formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

Trepartsaftale om VEU er et vigtigt skridt

Erhvervsskolerne er glade for, at regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om en trepartsaftale, hvor man styrker og udvikler voksen- og efteruddannelsesindsatsen.

Mere fleksibilitet og flere penge i en flerårs-aftale giver arbejdsro til at opkvalificere arbejdsstyrken, mener Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier (DEG).


Læs mere

10 medaljer med hjem fra WorldSkills

Bronzemedaljer til kok og landbrugsmaskinmekaniker og otte ”Medaillons for Excellence” til de unge danske deltagere ved det netop overståede WorldSkills i Abu Dhabi.

Det danske landshold er netop kommet hjem med to bronzemedaljer og otte ”Medaillons for Excellence” fra WorldSkills 2017 i Abu Dhabi. Målt på point pr. deltager blev Danmark den 10. bedste nation uf af 60 deltagende lande.


Læs mere på SkillsDenmarks facebook
Se billeder fra mesterskabet 
Se hvem der fik medaljer

DEG-B er med i nyt bestyrelsesforum

DEG-B er blevet inviteret til at deltage i Undervisningsministeriets nye bestyrelsesforum.

Ministeriet har som opfølgning på møderne for bestyrelser og topledere på ungdoms og voksenuddannelsesinstitutioner i 2016 nu inviteret bestyrelsesforeningerne til at indgå i et forum, der kan understøtte en fortsat dialog mv.


Læs mere

Investeringsrammer

UVM har den 24. oktober udsendt orientering om investeringsrammer til institutionerne.

Af orienteringen fremgår det, at den pr. 1. januar 2018 indførte ramme, på 1,4 mia. kr. årligt i årene 2018-2021, forventes at være blive overskredet, hvis alle institutioner efterlever det forventede investeringsbudget på i alt 1,8 mia. kr., som de indberettede til STUK i september 2017.

Institutionernes samlede investeringsbehov skal derfor umiddelbart tilpasses med 0,4 mia. kr. i 2018 til niveauet for den samlede ramme på 1,4 mia. kr. DEG følger selvfølgelig udviklingen tæt og er i dialog med STUK.


Læs mere

Finanslov 2018

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har et Fokus om Finanslov 2018på hjemmesiden. Der her kan man finde diverse notater, beregninger m.m. Siden bliver løbende opdateret med nye notater.


 Se mere her

Nyt værktøj skal skabe dialog om digitalisering i erhvervsuddannelserne

Uddannelsesforbundet har udviklet et dialogværktøj, der har til formål at styrke kvaliteten i arbejdet med digitale læringsplatforme. Dialogværktøjet er målrettet ledere og undervisere på erhvervsskolerne.

Materialet giver inspiration til hvilke spørgsmål, der er vigtige at drøfte, hvis læringsplatformen skal understøtte skolens kerneopgave, nemlig at levere uddannelser af høj kvalitet. Værktøjet kan facilitere og strukturere en dialog mellem ledere og undervisere om hvorfor, hvornår og hvordan man kan bruge læringsplatforme til at styrke undervisningen, og om hvilke rammer der er brug for, når nye digitale redskaber skal integreres i undervisningen.


Se dialogværktøjet her

 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev