Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Formandshilsen fra Ole Heinager

 
 
 
 


Med udsigten til en forlængelse af skolelukningerne til og med minimum 13. april, så er der mange spørgsmål, der trænger sig på. Et af dem omhandler eksamener og prøver på de gymnasiale uddannelser. En ændring af studentereksamen er en meget indgribende foranstaltning, så dette skal ikke sættes i værk før end nødvendigt. På den anden side har elever og lærere brug for klar besked.

Jeg mener her, at det er afgørende, at vi primært har fokus på afviklingen af de afsluttende eksamener i 3.g., og at prøver og eksamener i 1.g. og 2.g. kan afsluttes med årskarakter. GL mener, at dette skal være gældende også for 3.g, men her mener jeg, at vi skal trække beslutningen så længe vi kan, så eleverne i 3.g. forhåbentlig kommer til at opleve minimum én fysisk mundtlig eksamen, som afslutning på deres gymnasiale uddannelse.

Det er afgørende, at eleverne kan afslutte deres studentereksamen inden sommerferien. Det er desuden meget vigtigt for mig, at årgang 2020 stilles på lige fod med både forrige og kommende årgange i forhold til videre uddannelse, og det kan betyde, at der kan være behov for initiativer i relation til karaktergivningen. 

Andre steder i uddannelsessystemet tales der om muligheden for nødeksamen i form af digitale eksamener. Ud fra det jeg hører, vurderes dette ikke at være realistisk i forhold til studentereksamenen. Der er godt og vel 46.000 3.g. elever på landsplan og sandsynligheden for digitalt sammenbrud er stor. Vi kan også risikere, at skolernes it-supportfunktioner selv er blevet ramt at sygdom på de kritiske tidspunkter. Derfor bliver vi nødt til at tænke i andre scenarier.

Jeg mener, at det er hensigtsmæssigt i en samlet plan at opstille forskellige scenarier alt afhængig af, hvor længe nedlukningen varer. Dette er DEG-L i tæt og daglig dialog med både BUVM og Undervisningsministeren om.

Jeg har valgt ikke at gå offentligt ud, da jeg mener, at de bedste løsninger for eleverne findes i en pragmatisk dialog med Regeringen. Men alle i den erhvervsgymnasiale sektor skal vide, at jeg har meget stor fokus på at gøre alt jeg kan, for at sikre løsninger, der kan fungere for både elever, lærere og skoler.

God weekend.

Ole Heinager
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne

 

 

 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev