Del

”Man skal ha’ papir på alt nu om stunder”

På AMU SYD oplever man ofte, at kursister melder sig fx til et bus- eller lastbilkørekort, og når kurset går i gang, bliver det tydeligt, at kursisten har så store læseudfordringer, at kurset ikke kan gennemføres på normal vis. Men der er hjælp at hente gennem AMU-kurser, så de basale kompetencer kan komme på plads. 

- Vi møder ofte kursister, der har så store udfordringer med at læse og skrive, at de ikke kan gennemføre et kursus. Men langt de fleste kan hjælpes og komme videre, og det har vi gode erfaringer med, fortæller Ole Møller, der er salgs- og marketingschef på AMU SYD. 

Konkret tilbydes kursisterne blandt andet at blive screenet for deres læse- og stavefærdigheder og om de eventuelt er ordblinde, og alt efter hvilke udfordringer der er tale om, tilbydes de at komme i læseværksted, en mentor, en it-rygsæk, eller et kursus der strækker sig over lidt længere tid.

- Det er vores oplevelse, at de fleste tager godt imod vores tilbud om hjælp til læsning,  et it-løft eller andet. De ved godt, at man kan have udfordringer på arbejdsmarkedet i dag, hvis man er læsesvag eller ikke har opdaterede it-kundskaber. De manglende basale kompetencer kan skabe forhindringer, før man kan komme videre i arbejdslivet, og de skal holdes vedlige, siger Ole Møller. 

Fra AMU-kursus til faglært
Lars Salling er en af de kursister, der dumpede et 14-dages AMU-kursus pga. læseudfordringer. Han blev  hjulpet på vej med en individuel handleplan, der bestod af en mentor og danskunderviser, og er nu i gang med en uddannelse som teknisk isolatør.

- Første gang jeg kom i kontakt med AMU SYD var gennem jobcenteret. Der var jeg arbejdsløs efter at have arbejdet som dækmontør i mange år. Det kunne jeg ikke holde til i længden. Jeg er 43 år og har arbejdet siden jeg gik ud af 7. klasse, men det er gået op for mig, at jeg ikke kan være ufaglært resten af livet. Man skal ha’ papir på alt nu om stunder, siger Lars Salling.

- Jeg troede bare, jeg skulle have et 14-dages AMU-kursus i pladeudfoldning, så var jeg i job igen. Men jeg dumpede jo kurset. Men Ole Møller, fra AMU SYD gav ikke op så let og ringede til mig, og så fik vi en snak om min læsevanskeligheder, og lagde en ny plan, - og efter tre uger består jeg så kurset.  - Og nu er det endt med, at jeg her i januar er er gået i gang med en uddannelse som teknisk isolatør, og regner med at blive faglært om 3 år og 9 måneder og kan gå ud og få et fast job. Det har ændret min tilværelse fuldstændig, fortæller Lars Salling.

Kompetenceløft kræver samarbejde
Hos AMU-Syd tror man, der ligger et stort uudnyttet potentiale i, særligt at løfte langt flere ufaglærtes basale kompetencer, men det kræver samarbejde.

- Lars Salling  er et godt eksempel på, hvordan et godt samarbejde mellem jobcenter, AMU og i mange tilfælde virksomheder, kan resultere i at en læsesvag og ledig borger kan komme i gang med en faglært uddannelse, der vil kunne sikre ham fast job fremadrettet. Og det er jo en kæmpe succes ikke kun for Lars, men for os som samfund, siger Ole Møller.

- Men der er stor forskel på, hvor åbne jobcentre og virksomheder er over for at sammensætte sådanne forløb sammen med os, siger Ole Møller. Det skal vi alle blive bedre til. Når det sker, vil vi kunne løfte rigtig mange menneskers kompetencer, også borgere med anden etniske baggrund end dansk, og få dem ud i virksomhederne med ny viden, mener Ole Møller.

-------

Vil du vide mere om danskernes kompetencer?
OECD  har kortlagt blandt andet danskernes kompetencer i en stor international undersøgelse, Programme for the International Assessment of Adult Competencies – forkortet PIAAC. Den afdækker voksnes evner til at læse, regne og bruge en computer og konkluderer, at ca. en halv million danskere har begrænsede færdigheder i læsning og regning, mens godt en million er svage IT-brugere. Generelt følges kompetencerne ad: Er man god til det ene, er man også ofte god til det andet. Ca. 157.000 personer mellem 16 og 65 år, fordelt på 24 lande, har deltaget i PIAAC. Godt 7.000 af dem er danskere.

Se undersøgelsen her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K