Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne
 
 
 
 

Nyhedsbrev maj 2016

 
 
 
 

Sikke et Årsmøde 2016

Årsmøde 2016 er netop gennemført med succes. Det var imponerende at være vidne til mere end 600 deltagere, der debatterede muligheder og løsninger på en lang række udfordringer for vores sektor. Det er frugtbart at have god tid sammen – god tid til at reflektere.

Oplægget om Magteliten og den efterfølgende paneldebat var interessant, og bekræftede mig i, at det går rigtig godt for Danske Erhvervsskoler i forhold til at opnå indflydelse. Desværre går det knap så godt for erhvervsuddannelserne, så der er stadig vigtige opgaver at tage fat på – måske i samarbejde med nye parter? 

Peter Amstrup, formand for Danske Erhvervsskoler -Gymnasier – Lederne

 
 
 
 
 
 

Vi har fået nyt navn

Forud for Årsmøde 2016 var der repræsentantskabsmøde. Der blev det besluttet, at Danske Erhvervsskoler – Lederne skifter navn til: Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Lederne.

Danske Erhvervsskoler – Bestyrelserne skifter også navn og hedder nu Danske Erhvervskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne. Årsagen til navneskiftene er et fælles ønske om øget fokus på de mange elever på erhvervsskolerne, der går på en gymnasial- eller euxuddannelse. Det er op mod 40 %.


Læs mere

Årsmøde 2016

Mere end 600 deltagere gæstede Danske Erhvervsskolers Årsmøde 2016. Årsmødet var et mix af workshops, talkshops, paneldebatter, interessante oplæg og ikke mindst hyggeligt samvær.

Det overordnede tema på årsmødet var: Hvordan kan erhvervskolerne være med til at løse de nationale og lokale udfordringer, som Danmark står over for de kommende år på såvel uddannelses- som arbejdsmarkedsområdet. Ønsker man at se eller gense slides og video fra de mange spændende workshops og oplæg, ligger de på hjemmesiden.


Se slides og video

Nye medlemmer i bestyrelsen

Forud for Årsmøde 2016 var der repræsentantskabsmøde, blandt andet med valg til bestyrelsen. Bestyrelsen ser nu ud som følger:

Peter Amstrup, direktør, Rybners (formand); Michael Kaas-Andersen, direktør, Selandia-CEU (næstformand); Gitte Nørgaard, direktør, Aarhus Business College; Hans Christian Jeppesen, direktør, EUC Nordvest; Michael Johansson, direktør, Tech College Aalborg; Morten Emborg, vicedirektør, TEC; Ole Heinager, direktør, NEXT uddannelse København; Rene van Laer, direktør, København Nord; Sune Ahrenkiel, forstander, Handelsgymnasiet Ribe
Suppleanter: Astrid Dahl, direktør, EUC Sjælland Søren Clausen, direktør, SOSU Sjælland.

Uddannelse af flygtninge

Den nye integrationsuddannelse (IGU) forventes vedtaget af Folketinget den 3. juni.

DE-L ser gerne, at rammerne for de 20 ugers uddannelse i IGU også snart kommer på plads. AMU-branchepakker og særlige AMU-forløb for tosprogede skal også iværksættes inden sommeren. Vi forventer, at både skoler og jobcentre meget snart modtager yderligere information.


Læs mere om IGU i dette lovforslag

Folkemødet 2016

Mens det er særdeles vanskeligt at tiltrække elever til erhvervsuddannelserne, er det ikke svært at få opmærksomhed i debatten om samme uddannelser.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har en debattør med i foreløbig 13 debatter i løbet af Folkemødet, og de handler stort set alle om erhvervsuddannelser. To debatter er vi selv medarrangør af – én sammen med Uddannelsesforbundet om flere på erhvervsuddannelserne og en anden debat sammen med Fonden for Entreprenørskab om innovation.


Se alle de debatter, Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier deltager i her

Datingsite til skoler og leverandører

Danske Erhvervsskoler og - Gymnasier - Lederne og Danske SOSU-skoler har udviklet et website, hvor skoler og leverandører af nye studiesystemer kan mødes. 


Se her 

Ny folder om AMU audit

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier har netop udgivet en folder om AMU audit. AMU audit er et system, der sikrer at gældende regler og lovgivning på AMU-området bliver overholdt.

Ny version af EfterUddannelse.dk

En ny og forbedret udgave af EfterUddannelse.dk lanceres i august.

Når den nye version af EfterUddannelse.dk går i luften i august, bliver det nemmere at tilmelde kursister og søge om godtgørelse via portalen. 
STIL holder informationsmøder for skoler og virksomheder i København, Odense og Aarhus om den nye udgave.

Rammeaftaler med AS3

Danske Erhvervsskoler har sammen med Gymnasieskolernes Lærerforening indgået en rammeaftale med AS3. Den giver skoler inden for gymnasiesektoren og danske erhvervsskoler mulighed for at få rådgivning fra AS3 fx i forbindelse med afskedigelser.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasierhar gennem flere år haft samarbejdsaftaler med AS3 Transition, der giver alle landets erhvervsskoler mulighed for rådgivning og sparring med AS3 i forbindelse med forandringer og personalereduktioner.


Læs mere om rammeaftalerne her

Konference: Quantified School

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier og Praxis – Erhvervsskolernes Forlag afholder fælles konference om den digitale erhvervsskole den 27.-28. september 2016.

Konferencen er den fjerde i rækken, og vi har dette år valgt at fokusere på temaet 'quantified school’. Vi retter således blikket bredt mod feedback, og hvordan vi via forskellige it-baserede redskaber og pædagogiske tilgange kan kvalificere vores indsats på skolen og fortsat udvikle skolen. 
Programmet for den 27.-28. september er nu lagt på plads, og der er mulighed for tilmelding! 


Læs mere, samt tilmeld dig her

Nyt digitalt Danmarkskort

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier repræsenterer mange forskellige typer af skoler og ungdomsuddannelser, og for at gøre dette mere gennemskueligt har Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier lanceret et digitalt Danmarkskort med alle medlemsskoler.

I forbindelse med lanceringen blev der lavet interviews med ledere fra de forskellige typer af skoler.


Læs interviews og se Danmarkskortet her

Merete Lyngaa går på pension

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers sekretariat har netop sagt pænt farvel til Merete Lyngaa, der har været ansat som sekretær i mere end 26 år.

Merete Lyngaa blev ansat som sekretær i HFI (Handelsskolernes Forstander- og Inspektør Forening) den 1. april 1990. Den gang var de to ansatte, Merete Lyngaa og Annette Larsen. Siden er der løbet meget vand i åen.


Læs mere

Temadage om EU-persondataforordning

Møderne afholdes i henholdsvis København den 6. september og Århus den 9. september 2016.

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne og Danske Gymnasier er gået sammen om at arrangere to ½ dags temamøder om den nye EU-persondataforordning.


Læs mere

Temakonference: Eud-reform 2016 – Hvordan sikrer eud-reformen et kvalitetsløft?

Sæt X i kalenderen den 1. november 2016. Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiernes eud-udvalg og Forsker Praktikernetværket afholder konference i samarbejde.

Konferencen finder sted tirsdag den 1. november 2016 på First Hotel Copenhagen, Molestien 11, 2300 København S. Mulighed for tilmelding følger.  

 
 
 

Arrangementer

16.-19.6.2016: Folkemøde

 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev