Nyhedsbrev fra Danske Erhvervsskoler -
 
 
Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne
 
 
 
 

Bestyrelserne | juni 2019

 
 
 
 

Velkommen til vores nye undervisningsminister

Kære Pernille Rosenkrantz-Theil

Tillykke med dit nye embede som undervisningsminister. Vi glæder os til samarbejdet og til at komme i gang - der er masser af spændende udfordringer, vi skal have løst. 
I Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne ser vi blandt andet meget frem til at få svar på følgende spørgsmål:

- Hvilke tiltag vil du sætte i værk, for at nå målsætningen om at henholdsvis 25% og 30% af de unge skal have en erhvervsuddannelse i henholdsvis 2020-2025?
- Tager du positivt imod vores forslag om at nedsætte en ungdoms-uddannelseskommission?
- Når omprioriteringsbidraget afskaffes, hvornår ser vi så investeringer i de faglige uddannelser?
- Hvornår får vi et godt og solidt taxamenter-eftersyn?
- Hvordan sikrer vi, at erhvervsuddannelserne uddanner unge med de kompetencer, som erhvervslivet efterlyser?
- Hvordan får vi skabt handling bag visionerne om voksnes efter- og videreuddannelse og livslang læring?
God sommer.

Kim Simonsen,
Formand for Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier – Bestyrelserne

DEG's debatter på Folkemødet var en succes

Der blev afholdt ikke mindre end 11 debatter på erhvervsskoleskibet Athene - alle med de erhvervsrettede uddannelser i fokus. 

I debatterne deltog blandt andet arbejdsmarkedets parter, elever fra en række forskellige uddannelser, erhvervsskoler, Unesco, politikere samt repræsentanter fra flere virksomheder og organisationer. 


Læs mere

Kursus i forhandling for bestyrelsesformænd og næstformænd

Kurset afholdes som et dagskursus tirsdag den 27. august 2019 i København på NEXT Uddannelse og mandag den 2. september 2019 i Aarhus på Aarhus Tech.

I forbindelse med OK18 blev der indgået forlig om to nye chefaftaler for selvejende institutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets (UFM) og Undervisningsministeriets (UVM) område. Aftalen lægger op til et væsentligt større ansvar for institutionernes ledelse for forvaltningen af den lokale løndannelse og skal styrke de lokale frihedsgrader til at forhandle løn- og ansættelsesvilkår.
På denne baggrund indbyder DEG nu bestyrelsesformænd og -næstformænd til et kursus i forhandlingsteknik om forhandlinger om løn og ansættelsesforhold.

Kurset er åbent er åbent for alle interesserede bestyrelsesformænd og -næstformænd fra alle typer af uddannelsesinstitutioner, der ønsker viden om forhandlingsteknikker om løn. Der er dog en begrænsning på maksimalt 30 deltagere pr. kursushold.


Læs mere og se tilmelding

Den Digitale Erhvervsskole 7.0

Årets konference sætter fokus på, hvordan erhvervsskoler kommer fra digitale intentioner til ny uddannelsespraksis. 

Konferencen holdes den 7. oktober 2019 i Odense Congres Center.


Læs mere

Nye studiesystemer

Så lykkedes det.

Alle erhvervsskoler har nu valgt nyt studiesystem.


Læs mere her

DEG har indgået en samarbejdsaftale med konsulenthuset ballisager

DEG har indgået en særlig rammeaftale, der giver medlemsskoler mulighed for at anvende ballisager ved rekruttering, undervisning i rekruttering, outplacement, karriererådgivning og andre HR relaterede ydelser.

I forbindelse med konsulenthusets interessante oplæg om employer branding på DEG's årsmøde 2019 var interessen stor for et tættere samarbejde med ballisager. Derfor er der nu indgået en aftale.


Læs mere her

Kort og godt om kvalitetsmål i de gymnasiale uddannelser

DEG-B har udarbejdet en guide, til skolernes bestyrelsesmedlemmer, der skal ruste bestyrelsesmedlemmerne til at gå i dialog om udvikling af skolens kvalitet på baggrund af data.

Erhvervsskolernes bestyrelser har en central rolle, når erhvervsgymnasierne arbejder med kvalitetsudvikling og de uddannelsespolitiske mål på det gymnasiale område. Bliv klogere på opgaven vha. den nye udgave af Kort og Godt. 


Læs mere

 
 
 
 
 
 
 

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier  -  Ny Vestergade 17, 2. sal  -  1471 København K
Tlf.: 333 77 888

 
 
Frameld nyhedsbrev