Del

Erhvervsskolen i tal

Her kan du finde vores nyeste målinger og tal. Du kan bl.a. finde oplysninger om:

  • antallet af indgåede praktikaftaler
  • hvor mange unge, der er startet på en ungdomsuddannelse
  • se beskæftigelsesfrekvensen for personer med en EUD

1. Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Hvor mange fra 9. og 10. klasse ønsker at begynde på en ungdomsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen?

Notatet viser bl.a. fordelingen på eud, eux, gymnasiale uddannelser og køn.

Faktaark - Tilmelding til ungdomsuddannelser

Hvilke ungdomsuddannelser har elever fra 9. og 10. klasse tilmeldt sig i 2019?

2. Eleverne på ungdomsuddannelserne

3. Fuldførelse

Hvor unge mange fuldfører erhvervsrettede uddannelser? På hvilke uddannelsesretninger er erhvervsskolerne bedst til at fastholde eleverne og få dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse?

Frafald i overgangen på erhvervsuddannelserne

Fuldførelse på erhvervsgymnasiale uddannelser

Fuldførelsen på erhvervsuddannelserne

4. Praktikpladser

Hvor mange praktikpladsaftaler laves der årligt, hvor mange elever mangler en praktikplads, og hvordan ser udviklingen ud på praktikpladsområdet?

Praktikpladser på erhvervsuddannelserne

10 uddannelser, hvor flest elever mangler praktikplads 

6. Videreuddannelse og beskæftigelse

Hvor mange elever tager en videregående uddannelse, efter de har afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvad er beskæftigelsessituationen for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Beskæftigelsesfrekvens for elever med en erhvervsuddannelse

Overgang til videre uddannelse på ungdomsuddannelserne

Optag på de videregående uddannelser

Deltagelse i gymnasiale supleringskurser (GSK)

7. DEG's medlemsskoler

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne (DEG-B)
Der er 61 medlemsskoler, hvoraf 5 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) 
Der er 71 medlemsskoler, hvoraf 5 er AMU-centre
Klik her på link til listen over skolerne

DEG-B og DEG-L fælles medlemsskoleliste 
Der er 72 medlemsskoler, hvoraf 5 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne

8. Erhvervsskolerne geografi

9. Erhvervsskolernes økonomi

Hvordan ser erhvervsskolernes økonomi ud, når man kigger på centrale nøgletal?

Økonomien i 2018 på institutionerne med erhvervsrettede uddannelser

For mere specifikke informationer:

UVM Regnskabsportal

10. Erhvervsskolernes ledelse

Hvordan er kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse.

Kønspolitisk regnskab for ledelsen på erhvervsskolerne

Hvordan ser en taxametrene ud på erhvervsskolernes uddannelser?

UVM Takstkatalog

Se DEG's analyser af taxametrene her

  • Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K