Del

Erhvervsskolen i tal

Her kan du finde vores nyeste målinger og tal. Du kan bl.a. finde oplysninger om:

  • antallet af indgåede praktikaftaler
  • hvor mange unge, der er startet på en ungdomsuddannelse
  • se beskæftigelsesfrekvensen for personer med en EUD

1. Tilmelding til ungdomsuddannelserne

Hvor mange fra 9. og 10. klasse ønsker at begynde på en ungdomsuddannelse, når de har afsluttet folkeskolen?

Notatet viser bl.a. fordelingen på eud, eux, gymnasiale uddannelser og køn.

Hvilke ungdomsuddannelser har elever fra 9. og 10. klasse tilmeldt sig i 2019?

3. Erhvervsskolernes uddannelser

Hvilke uddannelser udbyder erhvervsskolerne, og hvor lang tid tager det at gennemføre de forskellige erhvervsrettede uddannelser?

Find oplysninger om erhvervsskolernes 102 erhvervsuddannelser her

Find oplysninger om erhvervsskolernes gymnasiale uddannelser her

4. Fuldførelse

Hvor unge mange fuldfører erhvervsrettede uddannelser? På hvilke uddannelsesretninger er erhvervsskolerne bedst til at fastholde eleverne og få dem til at gennemføre deres ungdomsuddannelse?

Frafald i overgangen på erhvervsuddannelserne

Fuldførelse på erhvervsgymnasiale uddannelser

Fuldførelsen på erhvervsuddannelserne

5. Praktikpladser

Hvor mange praktikpladsaftaler laves der årligt, hvor mange elever mangler en praktikplads, og hvordan ser udviklingen ud på praktikpladsområdet?

Find oplysninger og statistik på UVM's website.

6. Videreuddannelse og beskæftigelse

Hvor mange elever tager en videregående uddannelse, efter de har afsluttet en erhvervsrettet ungdomsuddannelse, hvad er beskæftigelsessituationen for personer med en erhvervskompetencegivende uddannelse? 

Hvor mange videreuddanner sig efter deres ungdomsuddannelse?

Hvor mange bliver der optaget på de videregående uddannelser?

Hvor udbredt er gymnasial supplering?

7. DEG's medlemsskoler

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Bestyrelserne (DEG-B)
Der er 63 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne

Danske Erhvervsskoler og -Gymnasier - Lederne (DEG-L) 
Der er 72 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre
Klik her på link til listen over skolerne

DEG-B og DEG-L fælles medlemsskoleliste 
Der er 74 medlemsskoler, hvoraf 6 er AMU-centre 
Klik her på link til listen over skolerne

8. Erhvervsskolerne geografi

Hvor er erhvervsskolerne placeret geografisk?

Se et kort af Danske Erhvervsskoler og -Gymnasiers medlemsskoler her.

9. Erhvervsskolernes økonomi i nøgletal

Hvordan ser erhvervsskolernes økonomi ud, når man kigger på centrale nøgletal?

Økonomien i 2018 på institutionerne med erhvervsrettede uddannelser

For mere specifikke informationer:

UVM Regnskabsportal

10. Taxametre

Hvordan ser en taxametrene ud på erhvervsskolernes uddannelser?

UVM Takstkatalog

Se DEG's analyser af taxametrene her

11. Erhvervsskolernes ledelse

Hvordan er kønsfordelingen i bestyrelse og ledelse.

Kønspolitisk regnskab for ledelsen på erhvervsskolerne

  • Danske Erhvervsskoler og –Gymnasier
  • Ny Vestergade 17, 2. sal
  • 1471 København K